تبلیغات
پرچم اسلام - آیین زندگی

تو، به ادب خود، ارزش می یابی. پس، آن را با بردباری زینت بخش (امام علی علیه السلام)کوچه هامان را به نام شهدا کردیم تا هر وقت نشانی منزلمان را می دهیم بدانیم از گذرگاه کدام شهید با آرامش به خانه می رسیم


 
چادر اماراتی